Reparation & Servicearbeten

Vi på Holmens Rörgille AB utför alla typer av uppdrag och arbeten inom VVS, såsom snabb utryckning för den akuta reparationen och det planerade serviceuppdraget.

Samt det mer kompletta helhetsuppdraget för det stora fastighetsbolaget.

Magnus Andersson
Service, Order & Fakturering
magnus.andersson@holmensrorgille.se
Tel: 073-531 36 97

Tel kontor: 031-21 36 90

Holmens Rörgille AB

Marieholmsgatan 10 B

415 02 Göteborg

Tel: 031-21 36 90

E-post: info@holmensrorgille.se

Holmens Rörgille AB utför konsultation, installation och reparation inom värme, sanitet för bygg, kommun och bostadsföretag.

Copyright © Holmens Rörgille AB